Teamcoaching

De kracht van authenticiteit binnen (management) teams


       ‘We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden.’
(Desmond Tutu, Zuid-Afrikaans aartsbisschop)

 • Heb je last van het gedoe en gezeur in je team, maar weet je niet hoe je het tij moet keren?
 • Heb je geen idee waarom jouw medewerkers niet doen wat je van ze verwacht?
 • Merk je dat mensen ´ja´ zeggen, maar ´nee´ doen?
 • Heb je het zelf druk met wat je team eigenlijk zou moeten doen?
 • Vraag jij je af hoe je de mensen in je team op één lijn krijgt?
 • Voel je weerstand in je team, maar krijg je er geen grip op?
 • Zijn communicatieprocessen voor verbetering vatbaar?

Het teamcoaching programma Human Being Management heeft tot doel je team te laten groeien. Om goed te kunnen samenwerken is het belangrijk inzicht te hebben in elkaars persoonlijke natuurlijke kwaliteiten en deze optimaal te benutten. Om kwaliteiten en potentieel inzichtelijk te maken, maak ik gebruik van de ACT®-meting. Deze meting maakt onderdeel uit van de individuele intake die ik met elk teamlid voer als aftrap van het traject. Later in het traject worden, indien gewenst, resultaten gekoppeld tot Teamanalyse.

Hoe hoger de kwaliteit van onderlinge samenwerking, hoe beter de teamresultaten. Door teamcoaching experimenteert jouw team met nieuw gedrag. Het onbespreekbare wordt bespreekbaar. Teamcoaching is de manier om teams als geheel te ontwikkelen naar betere uitkomsten.

Het teamoptimalisatie programma Human Being Management geeft de volgende resultaten:

 • Teamleden werken samen en spreken elkaar aan op gedrag;
 • Minder angst en stress;
 • Doelen zijn door de teamleden zelf geformuleerd en behaald;
 • Je hebt inzicht in de ‘ware aard’ van je medewerkers;
 • Je hebt inzicht in de mate van burn-out gevoeligheid van je medewerkers;
 • Teamleden hebben onderling inzicht in elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden;
 • Teamleden kloppen bij elkaar aan en vragen om hulp;
 • Teamleden nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf én voor het team;
 • Medewerkers zijn gelukkiger, de organisatie succesvoller.

Klik hier om een vrijblijvend inventarisatiegesprek aan te vragen.