Cindy Out (1978)


Enthousiasme, resultaatgerichtheid en oprechtheid, dat is waar ik voor sta. Als Trainer, Personal- en Teamcoach ben ik in staat op een inspirerende wijze de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk.
 Met mijn nuchtere aard en praktische manier van werken help ik mijn cliënten hun doelen helder te krijgen én daadwerkelijk te behalen.

Na mijn HBO opleiding ben ik in september 2000 gestart bij ABN AMRO Bank als Trainee Organisatie Advies. Niet lang daarna was ik getuige van de eerste reorganisatie. De eerste van vele die er nog zouden volgen. Vanuit verschillende posities ben ik hierbij betrokken geweest.

Na mij Traineeship heb ik de functies vervuld van Implementatiemanager/ Organisatieadviseur, Salesconsultant en HR Manager/Coach. Ik heb ervaring opgedaan in het begeleiden van veranderingstrajecten, projectleiderschap, het geven van organisatieadvies, het trainen van leidinggevenden, teamontwikkeling en coaching.

Door de vele reorganisaties zag ik echter steeds meer mensen die niet op de juiste plekken in de organisatie terecht kwamen. In sommigen gevallen leidde dit zelfs tot een burn-out en depressiviteit. Ook zag ik teams waarin het gevoel van veiligheid ver te zoeken was.

In mijn functie als HR manager heb ik diverse opleidingen gevolgd op het gebied van coaching en teamontwikkeling. Ik was vastberaden medewerkers bewust te maken van wie ze werkelijk zijn, hun eigen verantwoordelijkheid hierin en het vermogen zelf regie te nemen. Dit in de praktijk brengen komt zowel het individu, het team als de organisatie ten goede.

Na, op de kop af, 13 jaar heb ik besloten mijn inzichten buiten de bank in de praktijk te brengen en vorm geven aan mijn missie:

Managers en leidinggevenden:

  1. bewust maken van wie ze werkelijkheid zijn, keuzes te maken die hiermee in lijn zijn en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen;
  2. te leren dat het zoveel leuker, prettiger en veiliger kan als ze in staat zijn teamleden te inspireren hetzelfde te doen.

Het is mijn visie dat als mensen meer zichzelf durven zijn, in een op een contacten én in teams, dat er mooiere organisaties ontstaan. Organisaties waar duurzaam gewerkt kan worden omdat het goed gaat met het belangrijkste kapitaal, het menselijk kapitaal.

Als Personal- en Teamcoach heb ik in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan binnen bedrijven in het middelgrote MKB segment in West-Friesland en heb ik Leiderschapstrainingen gegeven aan managers uit zowel kleine, middelgrote als grote organisaties.

Ik sta voor een duurzame oplossing, niet voor korte termijn acties. Niet het wegnemen van de symptomen, maar het wegnemen van de oorzaken. En dat begint bij bewustwording, andere keuzes durven maken en hiervoor verantwoordelijkheid durven dragen. Alleen dan kom je tot een duurzaam resultaat. Hoe ik dat doe? Door het abstracte concreet en praktisch te maken!”