Het onderstaande is van toepassing op onze webpagina’s. Door deze webpagina te openen stemt u in met deze privacy statement en disclaimer

  1. Beheer De website www.outhentiekcoaching.nl staat onder beheer van Outhentiek Coaching. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.outhentiekcoaching.nl.
  2. Gegevens van bezoekers 2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.outhentiekcoaching.nl worden permanent, anoniem, bewaard. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.2b Outhentiek Coaching zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 2c Outhentiek Coaching kan de gegevens die door de cliënt verstrekt worden onder meer gebruiken voor het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een dienst, tip, handigheid etcetera, waarvan Outhentiek Coaching veronderstelt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
  3. Cookies 3a Outhentiekcoaching.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Outhentiek Coaching de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. 3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de mees gebruikte moderne browsers geboden. 3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
  4. Disclaimer Outhentiek Coaching is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
  5. Auteursrechten Het auteursrecht van deze website berust bij Outhentiek Coaching. Geschreven content zoals teksten en rapportages zijn uitdrukkelijk eigendom van Outhentiek Coaching. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Outhentiek Coaching. Fotomateriaal is eigendom van Outhentiek Coaching, tenzij anders is vermeld.
  6. Uitsluiting van aansprakelijkheid Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij betrachten zorgvuldigheid om de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Outhentiek Coaching aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid en/of onjuistheid van de in de website aangeboden informatie.

  1. Vragen. Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Outhentiek Coaching. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Wijdenes, januari 2014, Outhentiek Coaching