ACT®

Op de grens van bewust en onbewust, waardoor verborgen talent zichtbaar wordt


ACT® (Analytical Competence Tool) is een slimme, innovatieve psychoanalytische meetmethode die (online) in slechts 12 minuten, individuele competenties in kaart brengt. De meting combineert tekst met beeld en maakt een onderscheid tussen natuurlijk en aangeleerde competenties. Het theoretische model dat aan ACT® ten grondslag ligt, is gebaseerd op het werk van drie vooraanstaande psychoanalytici die de basis hebben gelegd voor de belevingspsychologie: de Zwitserse psychiater C.G. Jung, de Oostenrijkse psycholoog A. Adler en de Amerikaanse psycholoog C.R. Rogers.

De uitkomst van deze unieke meting wordt samengevat in een heldere, overzichtelijke rapportage. Deze rapportage geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Welke kwaliteiten bezit ik van nature en welke niet?
  • Wat is mijn groeipotentieel?
  • Op welke manier neem ik beslissingen?
  • Hoe reageer ik onder druk?

Voor bedrijven kunnen individuele gegevens op elk gewenst moment worden gecombineerd tot een Teamanalyse of worden gebruikt als Werving & selectietool.