Human Being Management (HBM)

Het succes in organisaties gaat hand in hand met het geluk van medewerkers


‘Je blik zal enkel helder worden wanneer je in je hart kijkt.
Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.’
(Carl Jung)

Het succes in organisaties gaat hand in hand met het geluk van medewerkers. Tegenwoordig hebben veel medewerkers last van stress en overbelasting. Vaak ligt de oorzaak hiervan echter niet in de last die op de persoon gelegd wordt, maar dat de last op een te klein deel van deze persoon gelegd wordt.

Human Being Management (HBM) is een management filosofie die uitgaat van de gehele mens die gedreven wordt door zowel bewuste als onbewuste motieven. HBM brengt ‘natuur’ in een organisatie.

De kracht van HBM ligt in het feit dat zij de onbewuste motieven zichtbaar kan maken. Hierdoor ontstaat inzicht in de persoonlijke natuurlijke kwaliteiten, maar ook in de aangepaste kwaliteiten.

HBM werkt volgens de Circle of Change. Via Zelfreflectie (de nieuwsgierigheid) en Bewustwording (middels de REFLACT©-meting) wordt het mogelijk de Beslisruimte te vergroten en hier vervolgens Verantwoordelijkheid voor te nemen.
De HBM aanpak is inzetbaar op zowel individueel, team- als organisatieniveau en leidt uiteindelijk tot meer plezier en tevredenheid in het werk. Hierdoor kan o.a. ziekteverzuim gereduceerd worden en de effectiviteit (van zowel teams als van de individuele medewerker) sterk verbeterd worden.